SMedia tim čine profesionalci sa jedinstvenim iskustvom, ali i konsultanti koji mogu pružiti usluge iz domena zdravstvene ekonomike, marketinga, razvoja kliničkog menadžmenta itd. Naši ljudi su naša okosnica i oni su ti koji omogućavaju klijentima poboljšanje kvaliteta njihovih usluga. Možemo se pohvaliti saradnjom i radom sa širokom lepezom eksperata, ali i profesionalno zainteresiranih klijenata kojima pomažemo da ostvaruju i bilježe izvanredne rezultate.

Prije nego počnemo raditi, primarno postavljamo pitanja i pristupamo problemu sa više strana, uz izradu detaljne i rigorozne analize svakog našeg poslovnog iskustva. Naše iskustvo je i ujedno i naše najveće blago. Svaki poslovni plan sa kojim se suočimo, ali i svako pojedinačno iskustvo su primarno prepoznali i analizirali naši stručnjaci koji znaju promišljati i rješavati probleme, a ujedno i dati kreativne odgovore koji potiču naše klijente na uspješno poslovanje.

Specijalizirani smo za digitalna rješenja u edukaciji, višekanalnoj komunikaciji i poslovnom savjetovanju za industriju zdravlja. Razvili smo metodologiju i rješenja koje omogućuju efikasnu i brzu tranziciju standardnih poslovnih modela farmaceutskih kompanija  u efikasne poslovne modele ojačane digitalnim poslovnim praksama. Nudimo rješenja za digitalnu transformaciju industrije zdravlja, zajedno sa vama kreiramo koncepte i kampanje kao dio integralne digitalne kampanje.

Seminari, radionice, predavanja, a pograme edukacije dizajniramo i kontiniuirano unaprjeđujemo u skladu sa zahtjevima naših klijenata.

SMedia pruža širok spektar konsultantskih usluga kroz primjenu savremene metodologije poslovnog savjetovanja i upravljanja poslovnim procesima naših klijenata iz područja javnih nabavki i medicinskog konsaltinga.

Konsultantske usluge koje pružamo našim klijentima su zasnovane na savremenim trendovima i dobrim praksama, kao i na prethodnim iskustvima koje SMedia tim eksperata poseduje.

Medicinski konsalting – SMedia konsultantski tim sačinjavaju iskusni eksperti iz domena zdravstvenih nauka i zdravstvenog menadžmenta koji su iskustvo sticali kao lideri u oblasti zdravstva, zdravstvenog menadžmenta i zdravstvenih usluga općenito. U našem konsultantskom timu nalaze se lideri koji su svoje iskustvo i znanje sticali u matičnim organizacijama i kompanijama u kojima su radili ili još uvijek rade.

Stojimo vam na raspolaganju  za kompletnu i kompetentnu organizaciju, od najranije faze planiranja i savjetovanja pa sve do posljednjeg dana izvršenja samog događaja. Ona uključuje sve najbitnije elemente kao što su odabir odgovarajućeg prostora, transferi, popratni programi, smještaj učesnika, kreiranje optimalne satnice i okvirnog programa, korespodenciju sa učesnicima,  koordinaciju i kreiranje načina informisanja o vašem skupu, distribuiramo informativne materijale, štampamo materijale: prva najava, plakat, predprogram, pozivi, konačni program, knjiga sažetaka, prijavnice, ID kartice, razni drugi štampani materijali.

Ne poznajemo ograničenja i zajedno s vama kreiramo program koji će zasigurno ispuniti sva vaša očekivanja.

Bez obzira čime se bavite i koliko ste dobri u tome što radite, ukoliko nemate dobro osmišljen vizualni identitet teško ćete se izdvojiti od konkurencije. Kvalitetna izrada vizualnog identiteta pojačati će Vašu prisutnost na tržištu. Učiniti ćemo Vas prepoznatljivim, upečatljivim i jedinstvenim. Uz uslugu Vizualnog identiteta dobijete knjigu standarda osim pravila prema kojima je izrađen logotip (oblici, omjeri, boje, tipografija, varijacije i slično) se definira i primarno (posjetnice, letci memorandumi, omotnice, mape i slično) i sekundarno (plakati, brošure, vizuali…) sredstva komuniciranja.

SVE VRSTE ŠTAMPE – digitalnu, offset, sito, kao i štampu banera, roll up-ova, promo pulteva, itd.

IZDAVAŠTVO – knjige, časopisi, brošure – kompletna usluga, od dizajna, pripreme, publikovanja, štampe.

„Welcome to My Country“– je SMedia projekat koji ima za cilj promovisanje Bosne i Hercegovine, njenih gradova, prirodnih ljepota, tradicije, kulturno-historijskog naslijeđa. SMedia d.o.o. je izdavač i vlasnik autorskih prava knjige „Bosna i Hercegovina – Welcome to My Country“. Napisana je na bosanskom i engleskom jeziku. Ova knjiga može postati „vizit karta“ Vaše kompanije. Ukoliko želite zanimljiv i kreativan poklon darovati svojim poslovnim partnerima, kupcima, klijentima, kako biste im iskazali zahvalnost na dobroj saradnji i još jednoj uspješnoj godini, ovu knjigu ćemo pretvoriti u Vaš personalizirani proizvod dodavanjem vašeg logotipa kompanije ili vaše personalizirane poruke na naslovnicu. Ovakav jedinstven poklon će pokazati partneru da poštujete njegov trud uložen u zajednički posao, učvrstiti će vaš poslovni odnos, te ujedno i promovisati Vašu kompaniju, proizvode i usluge.

stranica2